Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych „Marketing Internetowy” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współautorka programu „Prawo i Sprawiedliwość – szansa dla młodych”. Uczestniczyła w redagowaniu programu „Polska bezpieczna, Polska solidarna, Polska nowoczesna”. Poseł na Sejm RP VIII kadencji. Od listopada 2018 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odpowiedzialna m.in. za kwestie dotyczące dalszego wzmacniania konkurencyjności polskiej oferty turystycznej.

Prelekcje