Od początku swojej kariery dziennikarskiej związany z Telewizją Trwam. Obecnie wydawca serwisów informacyjnych „Informacje Dnia” oraz prowadzący program „Polski Punkt Widzenia”. Absolwent dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz administracji publicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania w mediach na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz mechanizmów funkcjonowania strefy euro w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Absolwent studiów MBA w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

09:05

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15