Ekspert, wieloletni praktyk konwergencji technologicznej oraz specjalista w zakresie prawa nowych technologii i ich transferu, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Radca prawny.

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie polityk i negocjacji w obszarze wpływu transformacji cyfrowej i globalnej konkurencji na produktywność polskiej gospodarki, stosunki zaufania i odporność systemową. Kierownik projektu Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości w FPPP

Inicjator przystąpienia Polski do grupy państw D9+, włączenia filaru cyfrowego do inicjatywy Trójmorza, budowania transgranicznej zaufanej przestrzeni dostępu do danych, w tym włączenia komponentu swobodnego przepływu i dostępu do danych nieosobowych do umów wolnego handlu oraz rewizji agendy cyfrowej WTO.

Koordynator członkostwa Polski i członek zespołu ekspertów w aliansie międzynarodowy GPAI – Globalnym Partnerstwie dla Sztucznej Inteligencji przy OECD.

Członek grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. strategii AI dla Komisji Europejskiej (AIHLEG), nominowany przez OCED również jako ekspert AI w grupie AIGO. Członek sieci eksperckiej ONEAI oraz AI Policy Observatory przy OECD, ekspert wysokiego szczebla w grupie AHEG przy UNESCO, członek grupy ekspertów AI w CAHAI przy Radzie Europy.

Prelekcje