Autor wielu raportów i publikacji, m. in. Polityka prorodzinna w Polsce (2012, FR), Polityka
prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej (2012, FR).

Na zlecenie MRiPS w 2020 roku przygotował model współpracy w zakresie prowadzenia
efektywnej polityki prorodzinnej pomiędzy administracją publiczną, samorządami oraz
organizacjami pozarządowymi.

Prelekcje