Marek Kośny, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prowadzi badania naukowe w obszarze opodatkowania rodzin, sytuacji ekonomicznej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Członek Rady ds. Społecznych przy Prezydencie RP, członek Rady Rodziny powołanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przewodniczący Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+.

Prelekcje