Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - Wydział Cybernetyki,
specjalizacja: systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Od 1994 pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, później (od 1996 r.) w Wydziale Badań i Rozwoju
Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP. W latach 1998-2002 był zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2008 oddelegowany do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, gdzie pełnił funkcję krajowego menedżera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, których pierwszym efektem było przyjęcie Polski
w dniu 21 grudnia 2007 r. do grupy państw Strefy Schengen. Po ponad 20 latach służby, od lipca 2008 r. odpowiedzialny w Microsoft za współpracę z sektorem bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Prelekcje