Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, w latach 2011 – 1013 pełnił funkcję Ministra Środowiska oraz Wiceministra Gospodarki, (reprezentował Polskę podczas ponad 150 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii, w latach 2005 - 2011 był koordynatorem polskiej administracji w pracach OECD). Był Prezydentem, organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Warszawie (COP19). Współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie (COP17). Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (1998 – 2004), jako Asystent i Doradca Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner. W latach 2010 - 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013 - 2015.

Prelekcje