Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Wydziału Ekonomiki i Transportu Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Przynależy do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w Gdańsku, Austriackiego Towarzystwa Transportowców oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Nagrody i odznaczenia: - 10 nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - Medal komisji Edukacji Narodowej - Złota Odznaka ZNP - Medal: Zasłużony dla Transportu RP - Złoty Krzyż Zasługi.

Prelekcje