Paweł Kolczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (kadencja 2016–2019). Od początku sierpnia 2016 roku jest Prezesem Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca m.in. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

14:50

16:10