Menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem. Od 2017 do 2019 roku wiceprezes Zarządu Lotos Lab, spółki wchodzącej w skład Grupy LOTOS. Specjalista w zakresie rozwoju nowych technologii takich jak ogniwa paliwowe, ogniwa wodorowe, czy ogniwa jonowe. Posiada duże doświadczenie w rozwoju aplikacji (inlduding faz projektowania i wdrażania) oraz tworzenia rozwiązań, które badają metodologię naukową wspólną dla badań w fizyce. Od lipca 2016 – do marca 2017 pełnił funkcję Prezesa Spółki celowej Ministerstwa Finansów - Aplikacje Krytyczne. Wcześniej dyrektor w Teradacie. W latach 1996 – 2008 oraz 2012 – 2015 pracował w IBM.
Absolwent wydziału fizyki Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat związany z Instytutem Fizyki PAN, doktor filozofii.

Prelekcje