Od 2018 r. jako członek Zarządu PKN ORLEN odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność innowacyjną i CSR, obszar IT oraz bezpieczeństwo infrastruktury i informacji.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję prezesa PARP, największej w Polsce agencji rządowej działającej na rzecz rozwoju MŚP. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: finansowym, medialnym i edukacyjnym, w tym 18-letnie na stanowiskach menadżerskich w takich spółkach, jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2014-2016), Bank Zachodni WBK (2010-2014), Telewizja Polska (2004-2010), PZU (2002-2004). Wcześniej pracowała m.in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i jako konsultant w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Była przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki ORLEN Deutschland GmbH (2018-2019), członkinią rad nadzorczych Fundacji GPW i IAB Polska oraz członkinią zarządu Fundacji Charytatywnej PZU.
Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

11:45

14:50