Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa został powołany w dniu 26 marca 2019 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W KOWR nadzoruje Pion Gospodarowania Nieruchomościami.
Absolwent Wydziału Rolniczego byłej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Tam też zaczynał drogę zawodową jako asystent w Katedrze Gleboznawstwa. Przez wiele lat
prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wdrażania systemów jakości
oraz doradztwa technologicznego związanego z realizacją projektów badawczo-rozwojowych
w przemyśle chemicznym i rolno-spożywczym. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji
naukowych oraz patentów, w tym wdrożonych i stosowanych na skalę przemysłową.
Pełnił także funkcje kierownicze w administracji rolnej jako: zastępca Kujawsko-Pomorskiego
Inspektora w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zastępca Głównego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dyrektor Oddziału Terenowego
Agencji Rynku Rolnego i ostatnio dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy.
Powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od dnia 01.07.2021 r. na 4 letnią kadencję,
na członka Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

12:55