Od lutego 2018 r. Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN S.A. Od ponad 7 lat związana
z branżą HR. Odpowiedzialna za strategię HR w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz dialog społeczny
ze związkami zawodowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z największych krajowych firm energetycznych tj. w Grupie ENERGA oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
największej agencji płatniczej w Europie.
Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Mediator w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych. Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie oraz Executive MBA certyfikowanym przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
zajmuje się wpływem dialogu społecznego na kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy.

Prelekcje