Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, wydziału elektrycznego (1977) oraz Uniwersytetu Gdańskiego wydziału ekonomiki produkcji (1982). W 1989 obronił doktorat na Politechnice Gdańskiej. W 1999 tamże habilitował się, a w 2001 uzyskał
tytuł profesora nadzwyczajnego. Jest profesorem tytularnym w dziedzinie nauk technicznych (2006) oraz specjalistą w zakresie energetyki kompleksowej. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA,
uzyskując Certificate of the Institute far Young Investigators in Energy Efficiency Berkeley/Washinghton DC.
Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1983. W latach 1990–1997 kierował Studiami Podyplomowymi. Kierował Zespołem Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki. Był (2003–2005) rektorem Gdańskiej Wyższej Szkoły
Administracji, a w kadencji 2004–2007 członkiem Zespołu Kierunków Studiów Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 1996–2005 pełnił szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm energetycznych, a w latach 2004/2006 był
przedstawicielem Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli. Posiada znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny.
Jest członkiem:
 Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN,
 Editorial Board międzynarodowego pisma „The International Journal of Power and Energy Systems", indeksowanego przez Cambridge Scientific
Abstracts,
 polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (USA),
Nagrody i odznaczenia:
 Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej (medal „Jubileusz Politechniki w Gdańsku 2004–2005"),
 Srebrny Krzyż Zasługi

Prelekcje