Wcześniej analityk w administracji państwowej, instytucjach finansowych oraz think tankach. Absolwent Oxford Internet Leadership Academy. Laureat grantu Digital News Innovation Fund. Studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzanie na Politechnice Warszawskiej. Prezes Fundacji IMPACT oraz Fundacji im. Abrahama Jakub Sterna.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:30

15:00