Grzegorz Jóźwiak – w PKN ORLEN zajmuje stanowisko Dyrektora Wdrażania Paliw Alternatywnych, ma 16-letnie doświadczenie zawodowe związane z produkcją rafineryjną i petrochemiczną. Obecnie odpowiada w PKN ORLEN za projekty związane z transformacją wodorową, elektromobilnością oraz projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Posiada gruntowną wiedzę o procesach rafineryjnych i petrochemicznych, w tym związaną z ich ekonomiką, optymalizacją, zarządzaniem i modelowaniem. Potrafi skutecznie wdrażać zmiany i rozwiązywać problemy produkcyjne. W PKN ORLEN wdrożył wiele projektów
efektywnościowych, m.in. System Zarządzania Energią (EMS) oraz narzędzie do zarządzania inicjatywami. Jest autorem wielu projektów racjonalizatorskich oraz współautorem patentów. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył także studia Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Porto Business School.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

09:05

Dzień 2 – 27.08.2021

11:35