Wieloletnie doświadczenie w sektorach energetyki i telekomunikacji (w sumie 24 lat w tym 22 lat na stanowiskach kierowniczych) w obszarach innowacji i R&D w pionowo zintegrowanej korporacji, zarządzania projektami w szczególności badawczo-rozwojowych, produktów nowoczesnych technologii, rozwiązań dedykowanych i dostosowywanych do szczegółowych potrzeb klientów oraz tworzenia i rozwoju spółek dedykowanych i specjalizowanych. Doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu obszaru rozwoju i innowacji oraz zarządzania procesami projektowymi B+R+I oraz współpracą z partnerami zewnętrznymi (interesariuszami projektów B+R+I) w dużych Grupach Kapitałowych sektora energetyki. Zaangażowany w zarządzanie projektami oraz wprowadzaniu nowych przedsięwzięć m.in. elektromobilności i gospodarki wodorowej. Zaangażowany we współpracę z międzynarodowymi organizacjami zarówno na poziomach strategicznych jak i operacyjnych m.in. Hydrogen Europe oraz Stanford
University.

Prelekcje