Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, (Wydział Mechatroniki oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT). Pełni funkcję kierownika Zakładu Mikrotechnologii i Nanotechnologii. Wcześniej pracował w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, obecnie Instytut Elektroniki i Fotoniki – Sieć Łukasiewicz, jako kierownik Zakładu Materiałów Grubowarstwowych.

Jest uznaną na świecie specjalistką w zakresie elektroniki drukowanej, zwłaszcza past i atramentów. Zajmuje się opracowywaniem technologii wytwarzania materiałów oraz układów elektronicznych na bazie nanocząstek , w tym węgla, nanoszonych technikami drukarskimi do zastosowań w elektronice, w tym fotowoltaice, medycynie, przemyśle opakowaniowym, itp. Jest autorką ponad 300 prac naukowych, 4 monografii oraz ponad 30 patentów i zgłoszeń. Jest współautorką ponad 40 wdrożeń technologii past i atramentów. Do niedawna przewodnicząca Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji “Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna”.

Wypromowała 11doktorów Jest promotorem również doktoratów wdrożeniowych. Z częścią wypromowanych doktorów założyła start-up Novelinks. Sp. z o.o. zajmujący się produkcją past i atramentów dla elektroniki drukowanej.

Prelekcje