Specjalizuje się w zagadnieniach strategii i uwarunkowań społecznych i demograficznych rozwoju.
Autorka wielu publikacji naukowych, opinii i ekspertyz. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

Prelekcje