Polski polityk, poseł na Sejm RP. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

Ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach przez kilka lat pracował w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Pełnił funkcję eksperta Fundacji Republikańskiej ds. samorządu terytorialnego i gospodarki morskiej. Jest autorem książki „Wyprawa do polskości” oraz licznych artykułów (m. in. „Wiadomości Gdyńskie”, „Nasz Dziennik” czy „Rzeczy Wspólne”).

W 2006 roku został wybrany do Rady Miasta Gdynia i zasiadał w niej do 2015 roku. W tym czasie został zapamiętany jako twórca licznych inicjatyw i koncepcji dla Gdyni, w tym m.in.: zwiększenie kompetencji rad dzielnic, budżet obywatelski czy rewitalizacja zaniedbanych dzielnic.

W październiku 2015 roku został wybrany na posła na Sejm RP, otrzymując 10 546 głosów. W czasie VIII kadencji pełnił funkcję m.in. przewodniczącego komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Jest autorem dezyderatu Komisji Gospodarki Morskiej otwierającego drogę do kluczowych dla Gdyni inwestycji infrastrukturalnych oraz raportu z prac komisji ds. VAT, który zawierał informacje o nieprawidłowościach dotyczących podatku od wartości dodanej w latach 2007-2015.

W wyborach parlamentarnych 2019 zagłosowało na niego 86 079 wyborców. Na początku IX kadencji, w listopadzie 2019 roku, premier Mateusz Morawiecki powołał go na sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obie funkcje pełni do dzisiaj.

Prelekcje