Absolwent KUL, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Śląskiej. Posiada dyplom MBA
IAE Aix-Marseille Graduate School of Management oraz Post MBA afiliowany przez Swiss
Business School. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w branży
gazowniczej i energetycznej. W karierze zawodowej pełnił funkcje: Dyrektora Oddziału
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Spółki
Gazownictwa oraz Prezesa Zarządu Nysagaz. W latach 2000-2007 kierował realizacją
projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu południowo-zachodniej
Polski i systemu przesyłowego kraju, których celem było zapewnienie odpowiednich
warunków dla importu gazu z Niemiec i Norwegii. W latach 2008-2015 zarządzał projektami
energetycznymi o zasięgu ogólnopolskim, których celem było dostarczanie ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o źródła kogeneracyjne. W praktyce menedżerskiej zarządzał
zarówno regionalną infrastrukturą gazowniczą (na obszarze Dolnego Śląska oraz
Województwa Lubuskiego) jak również w rozproszoną infrastrukturą energetyczną na terenie
dziewięciu województw (wytwarzającą energię cieplną i elektryczną w oparciu o gaz ziemny).
Realizował duże gazownicze projekty inwestycyjne. Inicjator wielu nowoczesnych technik
zarządzania oraz rozwiązań strukturalnych i funkcjonalnych w branży gazowniczej. W
grudniu 2015 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Operator Systemu
Magazynowania sp. z o.o., która w październiku 2017 roku zmieniła nazwę na Gas Storage
Poland sp. z o.o.