Prezes Zarządu Grupy Węglokoks SA od 2019 roku, w latach 2016 – 2019 był Wiceprezesem ds.
Handlowych Węglokoks SA. Członek Rady Nadzorczej PGG SA oraz Społecznej Rady Gospodarczej
przy Wojewodzie Śląskim.
Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 2005 w SGH obronił doktorat z zakresu nauk
ekonomicznych. Ukończył również Prawo Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, Post-MBA Akademię Przywództwa Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie, Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami oraz studia podyplomowe Rynki w handlu zagranicznym w Szkole Głównej Handlowej.
Działalność biznesową od wielu lat łączy z pracą akademicką, jest wykładowcą m.in. na Wydziale
Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, współpracował również z
Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Marketingu
Naukowego w Poznaniu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

11:45

14:50