- Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- Nagroda II stopnia Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za udział w realizacji pracy „Technologia mycia aparatów ochrony roślin wraz z neutralizacją ścieków”,
- Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej ( Rada do spraw Środowisk Wiejskich),
- Prelegent programu dla Służb Doradztwa Rolniczego Europy Środkowej i Wschodniej w ramach projektów objętych programem polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych PR w latach 2009-2010 ,
- Inicjator uzyskania osobowości prawnej; rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym przez 520 Kółka Rolnicze-Koła Gospodyń Wiejskich w woj. pomorskim.

Prelekcje