Jego doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym, m.in. doradztwo w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w szczególności elektrownie, project finance, fuzje i przejęcia, JV oraz doradztwo przy obrocie energią, paliwami, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i powiązanymi instrumentami pochodnymi. Doradza w zakresie aspektów regulacyjnych i kontraktowych. Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders).

Prelekcje