Marek Grzybowski zajmuje się ekonomią i zarządzaniem w gospodarce morskiej oraz rozwojem gospodarek innowacyjnych w Regionie Morza Bałtyckiego. Zajmuje się transferem wiedzy w gospodarce morskiej, kreowaniu i wdrażaniu innowacji w przemysłach morskich i kosmicznych. Redaktor naczelny INTERNET MANAGER ISSN 1895-426X oraz redaktor Naczelny TRANSFER WIEDZY ISSN 2082-7520. Jako Członek ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH uczestniczy w międzynarodowych badaniach naukowych związanych z globalną gospodarką morską. Publicysta w BLUE ECONOMY oraz portal www.gospodarkamorska.pl. Uczestnik projektów międzynarodowych realizowanych w ramach HORYZON 2020, LEONARDO DA VINCI, INTERREG i SOUTH BALTIC oraz Baltic Leadership Program on Smart Specialisation realizowanym przez Swedish Institute. Brał udział w wygenerowaniu projektu GALATEA - Grow and accelerate your smart projects in new value chains of the European Blue Economy (HORYZONT 2020). Był menedżerem projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” oraz koordynatorem polskiej części projektu MARCHAIN – realizowany w ramach klastra projektów BSR StarDust (Program Regionu Morza Bałtyckiego z liderem projektu VINNOVa. Autor i redaktor 34 książek, naukowych prac zbiorowych, wydawnictw konferencyjnych i raportów. Ostatnie 910 articles (190 cytowań) na stronie www.researchgate.net

Prelekcje