Od ponad 20 lat doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów
infrastrukturalnych, kontraktów handlowych dotyczących paliw i energii, a także umów związanych z realizacją inwestycji w energetyce. Doradzał w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a obecnie doradza w projekcie budowy strategicznego gazociągu międzysystemowego Baltic Pipe. Uczestniczył w realizacji szeregu inwestycji w obszarze kogeneracji oraz energetyki
odnawialnej. Doradza w projektach realizowanych dla operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych związanych z regulacjami obowiązującymi w sektorze energetycznym. Ekspert w zakresie europejskiego prawa energetycznego.

Prelekcje