Absolwent geodezji na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej. Studiował w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz ukończył studia podyplomowe Szkole Głównej Handlowej.
Przez ponad dziesięć lat pracował w resortach gospodarczych m.in. jako Dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny).
Był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego.
Przewodniczył Radzie Nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoport S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej H. Cegielski Poznań S.A.
Poseł na Sejm RP VIII kadencji.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

09:05

16:10