Odpowiedzialna m.in. za przygotowanie i wdrożenie nowej Strategii CSR oraz współpracę z partnerami społecznymi. Magister nauk politycznych o specjalizacji polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w mediach publicznych, instytucjach finansowych i administracji państwowej. Obecnie także członek Rady Nadzorczej PZU S.A.

Prelekcje