jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (1989). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1989-2001 prezes Zarządu w Zakładach Graficznych Atext S.A. w Gdańsku, 2003-2009 członek Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., 2003-2016 członek Zarządu ds. rozwoju spółki Aplitt S.A. (branża IT), 2012-2016 członek Zarządu ASK Invest S.a.r.l (firmy prowadzącej działalność sekurytyzacyjną), od 2016 członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., w latach 2016-2017 członek Zarządu ds. finansów i inwestycji Totalizatora Sportowego. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Prelekcje