Urodzony 23.04.1978 w Warszawie. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej na kierunku Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów Samochodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie. Od 2005 związany z przemysłem oraz branżą motoryzacyjną. Doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach Mercedes-Benz, SKF, BMZ oraz Worthington.  Członek Pomorskiego Klastra Wodorowego oraz Hydrogen Europe.

Prelekcje