Polski polityk, górnik, ekspert w zakresie polityki surowcowej i energetycznej, poseł na Sejm VI i IX kadencji, senator IX kadencji, w 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w latach 2019–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Z wykształcenia magister inżynier górnik. Ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Pracował w Kompanii Węglowej. Od 1994 do 2007 pełnił funkcje kierownicze, był koordynatorem Biura Strategii, koordynatorem Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe, pełnomocnikiem dyrektora Systemów Zarządzania Jakością, szefem inwestycji i ochrony środowiska, zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych. Wcześniej pracował na stanowiskach nadgórnika, sztygara zmianowego i starszego inspektora przygotowania produkcji w KWK Rydułtowy-Anna.

W latach 1998–2007 zasiadał w radzie powiatu wodzisławskiego, od 2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego gremium.

W wyborach parlamentarnych w 2007 został wybrany na posła VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Startował w okręgu rybnickim, uzyskując 7757 głosów. W listopadzie 2010 wystąpił z PiS i przystąpił do nowo utworzonego klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza. Został później także działaczem partii o tej nazwie. W 2011 nie uzyskał reelekcji w wyborach parlamentarnych.

W 2014 bezskutecznie kandydował na prezydenta Wodzisławia Śląskiego (jako bezpartyjny kandydat z KW PiS), uzyskał natomiast z ramienia Prawa i Sprawiedliwości mandat radnego sejmiku śląskiego. Wstąpił potem ponownie do PiS.

W 2015 wystartował do Senatu z ramienia PiS w okręgu nr 72. Został wybrany na senatora, otrzymując 69 014 głosów. W Senacie objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Prowadził biuro senatorskie w Wodzisławiu Śląskim.

15 lipca 2019 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, a także pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

W wyborach parlamentarnych w 2019 kandydował z listy PiS do Sejmu w okręgu nr 30, otrzymując 26 291 głosów i uzyskując mandat posła IX kadencji. Biuro poselskie również otworzył w Wodzisławiu Śląskim. W listopadzie 2019, po przekształceniach w strukturze ministerstw, przeszedł na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 27 marca 2020 został odwołany z tej funkcji.

Prelekcje