Tomasz Gackowski -  prof. UW dr hab., dyrektor Biura Analiz i Strategii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., analityk rynków finansowych oraz ekspert z zakresu komunikacji giełdowej. Wieloletni wykładowca akademicki polskich oraz amerykańskich uczelni. Uczestniczył w budowaniu strategii krajowych i międzynarodowych spółek z obszaru IT, media, investment & banking.

Prelekcje