Zajmowane stanowiska i funkcje:
Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; Instytut Silników Spalinowych i Transportu.
- od października 2001 r. – asystent;
- od października 2002 r. – adiunkt;
- od października 2002 r. do grudnia 2014 r. – kierownik-koordynator Laboratorium Silników Spalinowych;
- od lutego 2013 r. – adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego
- od stycznia 2015 r. – kierownik Zakładu Silników Spalinowych w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej:
- od kwietnia 2015r. – pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
- od stycznia 2020 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku profesora;
- od września 2020r. – Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Napędów;
Instytut Pojazdów Szynowych Tabor (Poznań);
- od 2003 do 2017 r.– Konstruktor.

Prelekcje