Dyrektor w firmie Solaris, w której odpowiedzialny jest za komunikację zewnętrzną, promocję pojazdów nisko i zeroemisyjnych oraz badania rynku. Członek Komitetu Przemysłu przy UITP (Światowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego), gdzie aktywnie wspiera popularyzację bezemisyjnych rozwiązań dla transportu publicznego, w tym tych bazujących na technologii wodorowej.

Prelekcje