Pod jego kierownictwem – od 2002 r. PZPM stał się największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. Wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej, w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Uczestniczy w spotkaniach europejskich organizacji branżowych: ACEA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów), ACEM (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli) oraz CLCCR - (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Naczep i Przyczep), gdzie reprezentuje głos polskiej branży motoryzacyjnej. Jest autorem wielu publikacji w prasie ekonomicznej i motoryzacyjnej; komentatorem problemów branży i jej otoczenia.

Prelekcje