Mieszkanka Tarnowskich Gór, przykładna żona i matka czwórki dzieci. Posiada wykształcenie wyższe - licencjat: Administracja w UE; magisterium: Zarządzanie. Jest organizatorką koncertów charytatywnych i aukcji na rzecz osób chorych i potrzebujących. Włącza w tę akcję dzieci i młodzież. Organizuje konkursy, zawody szachowe, upowszechnia wiedzę o funkcjonowaniu Sejmu wśród najmłodszych. Organizuje pikniki dla rodzin. Empatyczna i szczególnie uwrażliwiona na potrzeby innych. Promotorka wartości rodzinnych wśród młodzieży i propagatorka zdrowego stylu życia. Organizatorka Przemarszu Różowej Wstążeczki w Województwie Śląskim i cyklicznych spotkań związanych ze zdrowiem. Działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Posiada zdolności kierownicze, umie organizować duże przedsięwzięcia włącza w nie inne organizacje i instytucje samorządowe, a także państwowe. Od czterech lat aktywnie wspiera reformy wprowadzane przez rząd. Stara się poprawić funkcjonowanie instytucji, jest szczególnie aktywna na polu reformowania służby zdrowia, walczy o instytucje kulturalne, wspiera władze samorządowe swojego miasta na krajowym forum.Jest laureatką Nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry statuetki "Srebrne Skrzydło" 2006r. za wybitną działalność społeczną na rzecz środowiska. Wspiera osoby oczekujące pomocy przy przezwyciężaniu chorób cywilizacyjnych - zwłaszcza nowotworów. Promuje region wypowiadając się w Dzienniku Zachodnim, Gwarku, Gościu Niedzielnym, Frondzie, a także w innych czasopismach oraz w TVP Info.

Prelekcje