Od 2002 r. jest członkiem Senatu PG, był członkiem Senackiej Komisji Kształcenia w l. 1996–2002 i od 2008 r. dwukrotnie jej przewodniczącym. Kierownik studiów podyplomowych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Redaktor „Zeszytów Naukowych” serii „Budownictwo Okrętowe” (2002–2005). Członek Rady Naukowej CTO w Gdańsku (2007–2010). Członek i ekspert Zespołu Oceniającego dla kierunku mechanika i budowa maszyn Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz ekspert PKA. Członek Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN, Rady Centralnego Muzeum Morskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum Sołdek. Członek Forum Okrętowego (Pracodawców Przemysłu Okrętowego) – w latach 2007–2012 wiceprzewodniczący. Członek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków, Lloyd’s Register (Poland) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Prelekcje