Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1980 roku pracownik Polskich Linii Oceanicznych (załogi pływające). W 1992 r. rozpoczął pracę w Komisji Międzyzakładowej „S” holdingu Polskich Linii Oceanicznych, najpierw jako zastępca przewodniczącego, a następnie jako przewodniczący. W 2002 r. wybrany został na przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Funkcje tę pełni do dzisiaj. Jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Był również członkiem Zespołu ds. Dialogu Społecznego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. W latach 2002-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku. Od roku 2016 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w 2017 roku był jej przewodniczącym.

Prelekcje