Patryk Darowski od 2017 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kieruje Departamentem Analiz i Wsparcia Sektorowego a także wewnętrznymi pracami nad uwzględnieniem wytycznych i regulacji dotyczących taksonomii oraz aspektów ESG w działalności Banku.
Przed dołączeniem do BGK pracował w Deloitte oraz Concordia Espirito Santo Investment.
Doświadczenie zdobywał pracując dla klientów z sektora budowlanego, nieruchomości, medycznego oraz telekomunikacyjnego.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.
Posiada tytuł Certyfikowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst - CFA).

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

14:50

Dzień 2 – 27.08.2021

12:55