Profesor Kazimierz Darowicki uzyskał tytuł profesora nauk technicznych w 2001 roku. Od roku 1996 pełni funkcję kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest także dyrektorem Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej PG i koordynatorem Centrum Technologii Wodorowych PG. W pracy naukowej Profesor specjalizuje się w analizie impedancyjnej niestacjonarnych procesów elektrochemicznych. Opracował dynamiczny wariant elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej wykorzystywany w badaniach procesów niestacjonarnych. Obecnie koncentruje się na tematyce diagnostyki i monitorowania ogniw paliwowych typu PEM. Jest autorem ponad 240 publikacji skatalogowanych w bazie SCOPUS ELSEVIER. Ponadto jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach nieindeksowanych ale recenzowanych. Jego dorobek naukowy wzbogaca ponad 450 prac naukowo-badawczych niepublikowanych, wykonanych na zlecenie różnych jednostek gospodarczych, takich jak: PKN ORLEN S.A, Grupa LOTOS S.A., Petrobaltic S.A., Tauron S.A., Remontowa S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i wielu innych.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

09:05

10:25