Twórca przełomowej na polskim rynku ustawy o doktoratach wdrożeniowych i koordynator prac nad koncepcją funkcjonowania instytutów badawczych. Nadzorował proces powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Od 1 kwietnia 2019 roku prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej największej pod względem wielkości zatrudnienia sieciowej organizacji badawczej w Europie. W latach 2015 – 2019 podsekretarz, następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agencję Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności, nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Hamburgu. Doktor nauk humanistycznych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii i absolwent realizowanego przez IESE, prestiżowego Business School w Barcelonie.

Prelekcje