Ryszard Henryk Czarnecki to polski polityk, historyk, dziennikarz, działacz sportowy, poseł na Sejm I i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji (od 2014 do 2018 jego wiceprzewodniczący), w 1993 wiceminister kultury,
w latach 1997–1998 przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, od 1998 do 1999 minister-członek Rady Ministrów.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

Dzień 2 – 27.08.2021

11:35