powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 20 września 2018 roku przez ministra właściwego ds. gospodarki.
Od 2012 r. współpracował z organizacjami pracodawców, uczestnicząc w procesie
tworzenia i konsultacji społecznych aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce. Do września 2018 r. z sukcesami prowadził własną praktykę adwokacką, specjalizując się w procedurze karno-gospodarczej oraz administracyjnej. Występował jako pełnomocnik przedsiębiorców i osób fizycznych w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Autor licznych wystąpień i publikacji.

Prelekcje