Poseł Prawa i Sprawiedliwości od 12 listopada 2015 r. Poseł VIII i IX kadencji. Ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek chemia i studia podyplomowe z fizyki i astronomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbyła liczne szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zarządzania oświatą i instytucjami publicznymi. Radna
Powiatu Ciechanowskiego IV i V kadencji. Jako Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie rozpoczęła na szeroką skalę proces pozyskiwania funduszy unijnych na cele oświatowe w powiecie. Zainicjowała rozszerzenie działalności Fundacji Aleksandry Bąkowskiej, zajmującej się przydzielaniem stypendiów dla młodzieży z małych miejscowości i ubogich rodzin. W Sejmie RP
jest stałym członkiem m.in.: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Polityki Senioralnej, Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i kilku grup bilateralnych. W trakcie kadencji na terenie swojego okręgu płocko -ciechanowskiego była organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji z udziałem ministrów, przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych i biznesu. Należy wspomnieć o Kongresie Gospodarczo-
Samorządowym( „590 na Mazowszu” ), konsultacjach regionalnych dla Kół Gospodyń Wiejskich ( „Niezależność i rozwój KGW - bez obowiązków i obaw” ), Konferencje medyczne ( Zawody Medyczne- Nowe Perspektywy), to tylko kilka z przedsięwzięć przeprowadzonych przez Poseł. Zakres tematyczny konferencji był bardzo szeroki. Należy podkreślić, że Poseł Anna Cicholska uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez różne instytucje poruszających tematykę
zdrowia, edukacji, inwestycji, ochrony środowiska, rolnictwa, inwestycji i nowych technologii. Ważny jest stały kontakt Poseł z lokalnymi przedsiębiorcami i ośrodkami edukacyjnymi oraz szeroko rozumianej ochronie zdrowia.

Prelekcje