Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy. Publicysta, mówca, wykładowca.
Ostatnio znany głównie z prowadzenia najważniejszych programów publicystycznych w TVP INFO, tj. "Minęła 20" i "Minęła 8”. Poza tym prowadzi jeszcze 5 innych programów publicystycznych na antenach ogólnopolskich i regionalnych.
Wcześniej związany z radiem i przede wszystkim prasą pisaną. Specjalizował się w kwestiach społecznych, związanych z pracą i gospodarką. Współpracuje z wieloma instytucjami, firmami i NGOsami. Wykładowca dwóch uczelni wyższych: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia przede wszystkim na studiach MBA. Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i międzynarodowej szkoły młodych liderów Międzynarodowej Organizacji Pracy. Aktualnie kończy pisać doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany, doświadczony trener grupowy i coach. Absolwent szkoły trenerów grupy TROP. Od lat prowadzi warsztaty dotyczące między innymi komunikacji, integracji i wyznaczania celów. Doradzał i pomagał wdrażać w życie strategie różnych instytucji (m.in. partii politycznych, gmin i miast, czy firm). Pracował jako doradca i niezależny konsultant. Uczestniczył w wielu projektach związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Zajmował się również rozwojem innowacyjności w polskiej gospodarce oraz dialogiem społecznym.

Prelekcje