Jest absolwentem Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Odbył studia podyplomowe z dziedziny zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Z Polskimi Kolejami Państwowymi związany jest od roku 1999; z PKP Intercity – od roku 2006. Prezesem zarządu PKP Intercity został w marcu 2016 roku.

Prelekcje