Urodził się 19 kwietnia 1974 r. w Elblągu, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im.
Juliusza Słowackiego. Od 20 lat związany z Olsztynem. Absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studia podyplomowe public relations i marketing polityczny na Uniwersytecie Warszawskim. Samorządowiec. Polityk. 8 grudnia 2015 r. odebrał nominację z rąk Premier Beaty Szydło na stanowisko wojewody warmińsko- mazurskiego. Jest szóstym wojewodą od czasu reformy administracji kraju w roku 1998 i ósmym od transformacji ustrojowej w roku 1989. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Pracował w Warmińsko-Mazurskiej Komendzie OHP m.in. na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego tej jednostki. W latach 2005–2007 oraz 2011–2015 był dyrektorem biura senatorskiego, a następnie poselskiego byłego wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita. W latach 2006-2015 radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przez dwie ostatnie kadencje wiceprzewodniczący Sejmiku i przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego.
Uczestniczył również w pracach Komisji Rewizyjnej i Strategii Rozwoju. Z ramienia sejmiku zasiadał w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Był przedstawicielem Sejmiku w Kapitule Nagrody im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Kapituły Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości. Zasiadał w Radach Programowych Radia Olsztyn i Oddziału Telewizji Polskiej; w tej ostatniej jako wiceprzewodniczący. Od roku 2003 członek Prawa i Sprawiedliwości. Pełnił funkcję sekretarza Zarządu Okręgowego partii i członka Krajowej Rady Politycznej PiS. W pracy zawodowej i działalności społecznej zawsze stara się być blisko ludzi. Jako wojewoda jest otwarty na problemy wszystkich mieszkańców regionu.
Swoją pracę na tym stanowisku postrzega jako służbę na rzecz społeczeństwa i regionu. Za najważniejsze zadanie zrealizowane podczas swej kadencji uznaje przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu regionu poprzez realizację Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016–2019, Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Żonaty. Z żoną Agnieszką (lektor języka angielskiego) mają trzech synów: Wojciecha, Stanisława, Lesława i córkę Helenę.

Prelekcje