Doktor nauk medycznych. Biolog środowiska, ekolog - hydrobiolog. Ekspert ds. ochrony środowiska. Wykładowca akademicki, felietonista czasopism branżowych. Specjalizuje się w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska,

zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Koordynator analiz przyrodniczych w projekcie Stopnia Wodnego Siarzewo, ekspert w projekcie przebudowy wejścia do portu morskiego w Ustce, budowy systemów chłodniczych Elektrowni Kozienice. Członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencji na lata 2020-2023.

Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody na lata 2021-2025.
Członek dwóch wojewódzkich Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko na Podlasiu i Mazowszu. Dyplomowany eko-negocjator. W 2006 roku odznaczony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. W 2020 r. odznaczony Medalem 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń biznesowych, i społecznych, w tym ekologicznych. Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono i współautor
"Białej Księgi Infrastruktury"; poświęconej sposobom likwidacji barier w rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym.

Prelekcje