Absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego, w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim. Od 2005 r. zasiada w zarządach oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz przewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź. W latach 2016-2018 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie z sukcesem zrestrukturyzował spółki: Przewozy Regionalne, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Od stycznia 2016 r. członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Współtwórca i Prezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o. w latach 2006-2015. Prezes think-tanku gospodarczego Fundacja Republikańska w latach 2011-2015. Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno- -doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

11:45

14:50