Zatrudniony w Instytucie Maszyn Przepływowych, im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk; zainteresowania: technologie laserowe i plazmowe, ekoenergetyka, e-paliwa, nanotechnologie; kierownik i wykonawca wielu projektów krajowych i zagranicznych (w tym Projekt Strategiczny NCBR „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” realizowanym w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” Zadanie IV; Bioenergy Promotion, Public Energy Alternatives, Polish-Norwegian project “POMBiogas, Pomeranian Biogas Model”, "Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region" czy "Action for Energy Efficiency in Baltic Cities; ekspert władz regionalnych i krajowych, CBSS Expert Group on Sustainable Development-Baltic 21; European Alliance Group Committee of the Regions oraz ADFD/IRENA Panel of Experts. Nagroda Zespołowa Prezesa Rady Ministrów za Nowe technologie dla małoskalowej i rozproszonej energetyki w Autonomicznych Regionach Energetycznych (2012), Srebrny Krzyż zasługi (2017).

Prelekcje